cropped-bakgrunn.jpg

Om oss

Å bli pensjonister, det betyr «nye muligheter» for oss, dvs. nå kan vi prioritere det som vi ikke fikk tid til mens vi var yrkesaktive.  Med «vi» menes ekteparet Eldbjørg Hylland og Jan Svein Asprusten.

058-1024x679

Kontakt oss

Alle mine nærmeste kjenner til at jeg samler på ugler, sier Eldbjørg, den har blitt «min»! Jeg synes «klokskap» preger ugla.

17548348

Produkter

Vaktler er en trivelig skapning. Den skaper miljø med sine lyder, er snille og legger egg som ansees å være delikatesse. Både egg, kyllinger og bur kan skaffes.